A Vitaking Kft. szilárd etikai alapokra épített minőségpolitikájának része a személyes adatok, a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) követelményének megfelelő kezelése. 

Az ön személyes adatait a Vitaking Kft., mint adatkezelő kezeli. 

Adatkezelő elérhetőségei:

Cégnév: “VITAKING” Kft.
Székhely: 1063 Budapest, Szív utca 33. 
Cégjegyzékszám: 01-09-985921
Adószám: 13076281-2-42
E-mail: info@vitaking.com

A tájékoztató személyi hatálya: A tájékoztató kiterjed minden olyan természetes személyre, aki a Vitaking Kft. által működtetett vitaking.hu weboldalra ellátogat vagy regisztrál. 

Ebben a szabályzatban szeretnék önt tájékozatni arról, hogy 

 • Mikor, milyen személyes adatra van szükségünk öntől? 
 • Miért van szükségünk ezekre az adatokra, milyen céllal kérjük el az ön személyes adatait
 • Mennyi ideig szeretnénk használni az ön adatait
 • Kivel szükséges még megosztanunk az ön adatait
 • Milyen jogokkal élhet ön a személyes adatainak kezelése során  
 1. Mikor, milyen adatra van szükségünk öntől?
Mikor?  Szükséges adat
1.1 Amikor ön ellátogat a weboldalainkra.  Az ön IP címe, böngészőjének típusa, a hozzáférés dátuma és ideje, továbbá a weboldalnak a címe, amelyről a mi weboldalunkra érkezett.
1.2 Amikor ön ellátogat a weboldalainkra és regisztrál. Az ön neve, és e-mail címe
1.5 Amikor ön ellátogat a weboldalainkra, és feliratkozik hírlevélre. Az ön neve, és e-mail címe
 1. Miért van szükségünk ezekre az adatokra, milyen céllal kérjük el az ön személyes adatait?
 2. Mennyi ideig szeretnénk használni az ön adatait?
Kezelt adatok A cél, amiért kezeljük Jogalap, amiért megtehetjük az adatkezelést Ameddig kezelhetjük
Az ön IP címe, böngészőjének típusa, a hozzáférés dátuma és ideje, továbbá a weboldalnak a címe, amelyről a weboldalunkra érkezett. Az ön böngészési szokásainak feltérképezése, ami alapján személyre szabott ajánlatokat tudunk önnek nyújtani.       Jogos érdek      1 évig
Név, és e-mail cím regisztrálás esetén Visszaigazoló e-mail és jelszó elküldése a regisztrációhoz Az ön hozzájárulása Visszavonásig
E-mail címre hírlevél küldés esetén Érdekes cikkek, termékajánlatok küldése Hozzájárulás Visszavonásig
 1. Kivel szükséges még megosztanunk az ön adatait? 

  Adatfeldolgozó: Az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján, az adatkezelő nevében adatok feldolgozását végzi, aki, vagy adatot kezel. 
Adatfeldolgozó  Elérhetőség Tevékenység
Retyp LLC 7732 Maywood Crest Dr.
West Palm Beach, FL
33412   https://optinmonster.com/privacy/
Felugró ablakokat kezelő alkalmazás
Across Média Kft. 1054 Budapest, Honvéd utca 8.
www. across.hu
Weboldal üzemeltetés
Google Inc. Googleplex US, CA 94043, Mountain View, Amphitheatre Parkway 1600;
https://privacy.google.com/
Analitikai szolgáltatások, hirdetések kezelése, marketing
Facebook Inc. 1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025, USA
https://www.facebook.com/about/privacy
Közösségi szolgáltatások, hirdetések kezelése
Bird & Bird GDPR Representative Services UK 12 New Fetter Lane
London, United Kingdom
EC4A 1JP
UKrepresentative.Mailchimp@twobirds.com
elektronikus hírlevél alapú tájékoztatás
PPC Média Online Marketing Kft.  2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca 45. Cg:13-09-107551, Adószám: 13700676-2-13 Google Ads hirdetési fiók kezelő
 1. Hogyan védjük meg az ön adatait?

  A Vitaking Kft-nél a következő védelmi intézkedéseket tesszük az ön adatainak védelmére. 
  Veszprémi telephelyünkön zárható szekrények biztosítják a fizikai védelmet az egyes munkaállomásokon.  

  Jogosultsági rendszer kiosztása segít abban, hogy azok férjenek hozzá az adatokhoz, akinek valóban dolga van vele, mind az épületen belül, mind a vállalatirányítási rendszer tekintetében. 

  A Vitaking informatikai rendszereinek védelme érdekében technikai eszközöket, munkaeljárásokat és oktatást alkalmazunk. Ezek együttesen a biztosítják az adott pillanatban elérhető legmodernebb és leghatékonyabb védelmet a cég és partnereinek adati védelme érdekében. A jogosulatlan hozzáférést több rétegben oldjuk meg. Minden adatot tároló számítógép fizikailag eszközökkel el van választva az Internetről. Ezt több rétegű tűzfal megoldással biztosítjuk a veszprémi telephelyünkön és a szerverfarmon tárolt gépek esetében is. 
 1. A szerverek szerverkategóriájú hardvereken futnak virtualizációval.
 2. Az eszközök csak kijelölt munkatársak számára hozzáférhető helységekben vannak elhelyezve.
 3. Naprakészen tartott vírus és rosszindulatú program védelmi rendszer fut a gépeken.
 4. Egy hálózat felügyeleti rendszer (Nagios, Zabbix) 24/7 monitorozza a kritikus pontokat (szerverek, hálózati aktív elemek) és riasztást ad a rendszergazdák felé, amikor üzemkiesést, rendellenes forgalmat vagy terhelést érzékel.
 5. A rendszergazdáknak heti feladatokat tartalmazó ellenőrzési listája van, ami alapján a kritikus pontokat ellenőrzik, és szükség estén beavatkoznak. Minden kedden a rendszergazdák megbeszélik, és kiosztják a következő heti feladatokat.
 6. Napi szintű biztonsági mentések készülnek minden adatokat tároló számítógépről egy fizikailag elszeparált helyre. A mentések 3 évig megőrzésre kerülnek.
 7. A rendszergazdák folyamatosan képzik magukat. 
 1. Milyen jogokkal élhet ön a személyes adatainak kezelése során  

Ön jogosult:

 1. A GDPR 15. cikke alapján adatainak hozzáféréséhez, továbbá hogy információt kapjon 
 • Az adatkezelés céljáról
 • A kezelt adatok köréről
 • Az adatfeldolgozókról, akinek az ön adatait továbbítani fogják
 • Az adatkezelés időtartamáról
 1. A GDPR 16. cikke alapján személyes adatainak helyesbítését kérni.
 2. A GDPR 17. cikke alapján kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatok jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges. 
 3. A GDPR 18. cikke alapján kérheti személyes adatainak korlátozását, amennyiben vitatja az adatainak pontosságát. Arra az időtartamra vonatkozik ez esetben a korlátozás, amíg az adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek 

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés ellen panasszal élhet az adatkezelőnél, polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen a lakhelye szerinti törvényszéknél. 

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400 fax.: +36 (1) 391-1410 
Honlap: www.naih.hu